logo

head

O spoločnosti

EnergoConstruct, spol. s r. o. bola založená v roku 2007 ako obchodno poradenska spoločnosť pre oblasť obchodu a služieb. V roku  2008 zmenila názov a rozšírila svoje aktivity do oblasti dodávateľských a servisných činnosti pre potreby energetiky. V portfóliu jej činnosti je hlavne poskytovanie  montážnych a servisných činnosti v rámci  výstavby, prevádzky a vyraďovania energetických zariadení, spracovanie  a realizácia projektov pre prípravu, realizáciu, prevádzku a likvidáciu technických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu, vrátane právneho a organizačného poradenstva a spracovanie projektov pre vyraďovanie jadrových zariadení.
 
Od roku 2010 máme zavedený integrovaný systém manažérstva v súlade s normami EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
 
Cieľom našej spoločnosti je poskytovať kompletný servis pre oblasť energetiky s dôrazom na oblasť záverečnej časti jadrovej energetiky.
 
Našim zámerom je poskytovať tieto služby v najvyššej kvalite a maximálnom rozsahu tak, aby na ich základe mohli vznikať dlhodobé obchodné partnerstvá.
 

head2

KONTAKT:          Hoštínska 1910/29B          Púchov           Slovakia           +421 907 553 913           info@energoconstruct.eu