logo

head

Referencie

2008 – súčasnosť

zámočnícke, zváračské, žeriavnické práce na primárnom okruhu JE Mochovce
   

2008 – súčasnosť

údržba na funkčných blokoch JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice a klasické elektrárne
   

2011 – 2012

zámočnícke, zváračské, žeriavnické práce na sekundárnom okruhu  E MO 34
   

2011 – 2012

zámočnícke, zváračské práce na potrubí chladiacej vody EMO 34
   

2011

oprava hradidlovej klapky na MVE Turá
   

2011 – súčasnosť

stavebný dozor, projekčné práce, scannering na objektoch EMO 34
   

2012

rekonštrukcia administratívnej budovy EC
   

2013

realizačný projekt pre elektrickú prípojku  ADM Slovakia
   

2014

Výroba zaslepovacích prírub na turbínu pre MVE Turá
   

2014 – súčasnosť

Jadrové vŕtanie pre EMO 34
   

2014 – súčasnosť

Koordinačné práce a príprava na spúšťanie EMO34
   

2014 – súčasnosť

Skladanie sprievodnej technickej dokumentácie
   

2016

Pieskovacie práce a aplikácia náteru na superhavarijných nádržiach MO34
   

2016

Pieskovacie práce a aplikácia náteru v olejových nádržiach EMO34
   

2016

Zaťažkávacia skúška mostového žeriavu Dubnica nad Váhom a osádzanie tlakovej nádoby reaktora 3. a 4. bloku dostavy MO34
   

2017

Nátery kondenzátorov TG 31 a TG 32 EMO 34
   

2018

Zaťažkávacia skúška 250 t žeriavu v Mochovciach
   

2018

Výmena statoru na Diesel generátore MO34
   

2018

Servisné práce na VE Kamýk 2018
   

2019

Výmena rotoru na generátore US Steel Košice

KONTAKT:          Hoštínska 1910/29B          Púchov           Slovakia           +421 907 553 913           info@energoconstruct.eu