logo

head

Naše služby

Dodávateľské a servisné činnosti pre potreby energetiky

 

Poskytovanie montážnych a servisných činností v rámci výstavby, prevádzky a vyraďovania energetických zariadení

 

Špeciálne jadrové vŕtanie s príslušenstvom (skening, PAGEL, stavebný dozor)

 

Spracovanie a realizácia projektov pre prípravu, realizáciu, prevádzku a likvidáciu technických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu

 

Právne, organizačné poradenstvo a spracovanie projektov pre vyraďovanie jadrových zariadení

 

Prenájom stavebných strojov 

 

KONTAKT:          Hoštínska 1910/29B          Púchov           Slovakia           +421 907 553 913           info@energoconstruct.eu