logo

head

Galéria

Výmena rotoru na generátore US Steel Košice 2019 

Servisné práce na VE Kamýk 2018

Výmena statoru na Diesel generátore MO34 - 2018

Zaťažkávacia skúška 250 t žeriavu v Mochovciach

Oprava klapky MVE Tura

Osadenie tlakovej nádoby Mochovce

Opravy 250t a 32t žeriavov Mochovce

Transport a montáž záťažového telesa Mochovce

Transport modulov kondenzátorov, zasúvanie a montáž

Jadrové vŕtanie

Montážne činnosti

Nátery kondenzátorov TG 31 a TG 32 EMO 34 - 2017

Ostatné

KONTAKT:          Hoštínska 1910/29B          Púchov           Slovakia           +421 907 553 913           info@energoconstruct.eu